Wspólne pożycie – co oznacza na gruncie polskiego prawa karnego materialnego?

Do ostatecznej odpowiedzi na to pytanie przybliża prawników niedawna uchwała podjęta w składzie siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2016 roku (sygn. akt I K&P 20/15). Jej teza ...

Share This: