Ustawa „Apteka dla aptekarza” – czy rzeczywiście okaże się korzystna dla pacjentów?

Dnia 21 kwietnia 2017 r. Senat RP, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2017 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (dalej „Ustawa”), przyjął ...

Share This:

Projekt ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

Dnia 10 stycznia 2017 roku wpłynął do Sejmu projekt ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Aktualnie projekt jest na etapie po I czytaniu ...

Share This: