Ankieta: proaktywne przygotowania podatników do zmian w cenach transferowych

W maju 2015 roku, TP Week przeprowadziło ankietę badającą sposób przygotowywania się podatników na zmiany dotyczące cen transferowych, wynikające z implementacji raportów BEPS opracowanych przez OECD. Organizacja Współpracy Gospodarczej i ...

Share This:

Co mogą oznaczać wzmożone kontrole w zakresie cen transferowych

Kontrole w zakresie cen transferowych: Zgodnie z komunikatami Ministerstwa Finansów, jednym z priorytetów w 2016 roku będzie wzmożenie weryfikacji cen transferowych w podmiotach powiązanych. Zapowiadane przez  Ministerstwo kontrole mogą oznaczać ...

Share This:

Uprzednie porozumienia cenowe (APA) – trendy w UE

W  poprzednim wpisie informowaliśmy o podpisaniu przez Prezydenta nowelizacji do Ordynacji podatkowej w zakresie uprzednich porozumień cenowych (APA). Jednocześnie wskazaliśmy, iż w dotychczasowej praktyce APA nie było popularnym instrumentem minimalizowania ...

Share This:

Nowelizacja przepisów dot. uprzednich porozumień cenowych (APA) podpisana przez Prezydenta

W poprzednich wpisach informowaliśmy o istotnych o zmianach w zakresie cen transferowych, które wejdą w życie od początku 2017 roku. Zaledwie tydzień po podpisaniu powyżej ustawy, 4 listopada 2015 r. ...

Share This:

Nowe progi wartościowe dla transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu

W poprzednim wpisie informowaliśmy, że 29 października 2015 r. Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą duże zmiany w obowiązkach związanych z cenami transferowymi, przedstawiając jednocześnie nowe obowiązki, jakie od początku 2017 r. ...

Share This:

Sejm przyjął poprawki senatu w projekcie ustawy dot. cen transferowych

W dniu 9 października 2015 r., Sejm przyjął niewielkie poprawki Senatu do projektu ustawy wprowadzającego istotne zmiany w zakresie cen transferowych. W dalszej kolejności, ustawa zostanie przekazana do podpisu Prezydenta. ...

Share This:

Projekt ustawy dot. cen transferowych ponownie w Sejmie

W dniu 1 października 2015 r., Senat wniósł mało istotne poprawki do projektu ustawy wprowadzającej istotne zmiany w zakresie cen transferowych. Mając na uwadze niewielką skalę poprawek Senatu, należy spodziewać ...

Share This:

Rewolucyjne zmiany w cenach transferowych przegłosowane w Sejmie

11 września 2015 r. Sejm uchwalił projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT i CIT, o którym pisaliśmy w naszych poprzednich artykułach. W dalszej kolejności, ustawa zostanie skierowana do Senatu. ...

Share This:

Projekt ustawy o zmianach dot. cen transferowych skierowany do Sejmu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT i CIT 21 lipca 2015 r. wpłynął do Sejmu. Najważniejsze informacje dotyczące pierwotnej wersji projektu oraz jego zmodyfikowanej wersji dostępne są na naszym ...

Share This:

Zmiana projektu ustawy dot. cen transferowych

18 czerwca 2015 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji udostępniony został zmodyfikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT i CIT. O rewolucyjnych zmianach dot. cen transferowych, które przewiduje projekt, ...

Share This: