Idzie nowe, czyli krótka analiza projektu nowego rozporządzenia w sprawie GSL

Mijają trzy miesiące od opublikowania na stronie Rządowego Centrum Legislacji projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach ...

Share This:

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych

W dniu 29 marca 2017 roku został opublikowany na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych. Aktualnie projekt jest na etapie ...

Share This: