Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Dnia 29 grudnia 2016 roku wpłynął do Sejmu projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Aktualnie projekt jest po I czytaniu na posiedzeniu Sejmu. Zgodnie z ...

Share This: