Ustawa o delegowaniu

18 czerwca 2016 roku weszła w życie ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, wdrażającą do polskiego porządku prawnego dyrektywę unijną 2014/67/UE. Nowa ustawa realizuje wprowadzony przez dyrektywę obowiązek ...

Share This: