Zmiany w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa – o czym zapomniano przy implementacji prawa wspólnotowego?

W dniu 4 września 2018 r., weszła w życie nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zmiana ustawy podyktowana była koniecznością wdrożenia do polskiego prawa Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ...

Share This: