Prawo prasowe – zatarcie skazania

Prasa może poinformować o zatartym skazaniu, jeżeli uzasadnia to cel społeczny publikacji Problematyka dopuszczalności publikowania informacji o skazaniu, które uległo zatarciu dla wydawców, redaktorów naczelnych i dziennikarzy nie jest ani ...

Share This:

Mediacja i arbitraż – (niewystarczające) zmiany w dobrym kierunku.

Mediacja i arbitraż: 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. W ...

Share This: