Symbole religijne w miejscu pracy

Kwestia zakazu noszenia widocznych symboli religijnych, politycznych, światopoglądowych w miejscu pracy w odniesieniu do dyskryminacji stała się przedmiotem wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tj.: wyroku w sprawie o sygn. C-157/15 ...

Share This:

Zmiany w zatrudnieniu w 2017 roku

Nowy rok przyniósł ze sobą zmiany dla przedsiębiorców dotyczące zatrudnienia pracowniczego oraz cywilnoprawnego. Zmiany te są konsekwencją wejścia w życie ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy ...

Share This: