Zwiększenie kontroli reklam suplementów diety – o Kodeksie Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety

Geneza – tzw. „List 315” W dniu 21 października 2016 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Główny Inspektor Sanitarny wystosowali do 315 producentów i dystrybutorów suplementów diety list, ...

Share This: