Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Dnia 29 grudnia 2016 roku wpłynął do Sejmu projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Aktualnie projekt jest po I czytaniu na posiedzeniu Sejmu. Zgodnie z ...

Share This:

Czy zamawiający będą chętniej zawierać ugody z wykonawcami?

W ramach pakietu udogodnień dla przedsiębiorców Ministerstwo Infrastruktury przygotowało m. in. projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (projekt dostępny na http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12287513/katalog/12366047#12366047). Projekt ustawy znajduje się obecnie ...

Share This: