Krajowy System Cyberbezpieczeństwa – obowiązki dla operatorów usług kluczowych

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wprowadza szereg obowiązków dla operatorów usług kluczowych m.in. z sektora energetycznego i bankowego, ale również ochrony zdrowia i zaopatrzenia w wodę pitną. Operatorzy są odpowiedzialni ...

Share This:

Krajowy System Cyberbezpieczeństwa – nowe obowiązki dla dostawców usług cyfrowych

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa na wybranych dostawców usług cyfrowych nałożone zostały nowe obowiązki. Brak spełnienia tych obowiązków ...

Share This:

Obowiązki dostawców usług cyfrowych w świetle postanowień Dyrektywy NIS – cz. 1

Wstęp W dniu 6 lipca 2016 roku została przyjęta Dyrektywa PE i Rady (UE) 2016/1148 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium ...

Share This: