Idzie nowe, czyli krótka analiza projektu nowego rozporządzenia w sprawie GSL

Mijają trzy miesiące od opublikowania na stronie Rządowego Centrum Legislacji projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach ...

Share This: