Nowe zasady składania sprawozdań finansowych i obowiązki nałożone na podmioty wpisane do KRS

Dla większości polskich spółek handlowych wielkimi krokami zbliża się termin na złożenie sprawozdania finansowego do sądu rejestrowego. Dotychczasowe zasady składania sprawozdań finansowych uległy gruntownym zmianom od 15 marca 2018 r. ...

Share This:

Skarga nadzwyczajna

Skarga nadzwyczajna to nowa, nieznana dotychczas polskiemu systemowi prawnemu, instytucja wprowadzona ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym. Choć ustawa wprowadzająca skargę nadzwyczajną weszła w życie w ...

Share This:

Konstytucja Biznesu

Dnia 30 kwietnia 2018 roku weszło w życie pięć ustaw dotyczących działalności gospodarczej, czyli tzw. Konstytucja Biznesu. W założeniu konstytucja biznesu ma ułatwić prowadzenie  działalności gospodarczej w Polsce. Jakie są najistotniejsze zmiany i ...

Share This:

Sytuacja prawna sygnalisty, czyli whistleblowing po polsku

Nadal nie milkną echa nad rządowym projektem ustawy o jawności życia publicznego i przepisów wprowadzających do polskiego porządku prawnego instytucję sygnalisty. Instytucja ta była znana w polskim prawie, ale do tej ...

Share This:

Zmiany przedawnienia czekają już tylko na podpis prezydenta

W zeszłym roku pisaliśmy o planach Ministerstwa Sprawiedliwości wprowadzenia zmiany w instytucji przedawnienia roszczeń.  W dniu 13 kwietnia 2018 roku Sejm uchwalił ustawę, która wprowadza zmiany w tym zakresie. Ustawa ...

Share This:

Oddalenie powództwa bez rozprawy

Oddalenie powództwa bez przeprowadzenia rozprawy to nowy pomysł ustawodawcy na przyspieszenie pracy sądów. Taka propozycja pojawia się w projekcie nowelizacji procedury cywilnej przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W projekcie znalazł się szereg ...

Share This:

Zakaz handlu w niedziele a praca w pozostałe dni

Od 1 marca 2018 r. obowiązują przepisy ograniczające handel w niedziele. Zgodnie z nowymi regulacjami, w 2018 r. zakaz handlu nie będzie obowiązywał w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca ...

Share This:

Nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne jako sposób na wzmocnienie systemu nadzoru nad wytwarzaniem produktów leczniczych oraz ograniczenie ich wywozu za granicę

Wstęp Rada Ministrów przyjęła w dniu wczorajszym projekt ustawy nowelizującej Prawo farmaceutyczne. O zmianie tej mówiło się od dawna w perspektywie jej konkretnego przełożenia na system ochrony zdrowia publicznego w ...

Share This:

Prawo bycia zapomnianym, a RODO

Prawo bycia zapomnianym zostanie precyzyjniej uregulowane. Tylko trzy miesiące dzielą nas od wejścia w życie RODO, czyli Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych („General Data Protection Regulation”). Nowe przepisy mają ułatwić ...

Share This:

Postępowanie gospodarcze – czy powróci?

Z dużym prawdopodobieństwem postępowanie gospodarcze powróci. Zgodnie z informacją podaną do publicznej wiadomości przez Ministerstwo Sprawiedliwości, resort pracuje nad obszerną reformą postępowania cywilnego. Głównym założeniem reformy jest usprawnienie, uproszczenie i ...

Share This: