Dziedziczenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Dziedziczenie jednoosobowej działalności gospodarczej czekają poważne zmiany. Dnia 25 lipca 2018 roku Prezydent podpisał ustawę o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Ustawa, której ogłoszenie planowane jest na koniec sierpnia, ma rozwiązać ...

Share This:

Nowa licencja ustawowa dla osób niewidomych, niedowidzących lub osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznanie się z drukiem

Na stronie internetowej MKiDN został opublikowany projekt z dnia 26 czerwca 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych („Projekt”). ...

Share This:

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – NOWE ZASADY

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych ulegnie zaostrzeniu. Wysokie kary pieniężne, nowe środki karne i szeroki zakres odpowiedzialności nawet za czyny popełnione przed wejściem w życie nowej ustawy – to tylko niektóre z ...

Share This:

Obowiązkowe ubezpieczenie OC – czy zawsze nas chroni?

OC – te dwie litery powinny być znane wszystkim kierowcom pojazdów mechanicznych na polskich drogach. Nie każdy kierowca ma jednak świadomość z czego wynika obowiązek ubezpieczenia, czego ono dokładnie dotyczy, w jakich ...

Share This:

Ułatwienia w egzekucji

Nowe zmiany ustawowe mają spowodować ułatwienia w egzekucji. Na początku 2019 roku wchodzi w życie szereg zmian w Kodeksie postępowania cywilnego. Błędny adres pozwanego to uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności. W ...

Share This:

Nowe przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Już 13 lipca 2018 roku wchodzi w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.  Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy ma dostosować polskie przepisy do przepisów dyrektywy Parlamentu ...

Share This:

Sędziowie i kredyty frankowe

Kredyty frankowe coraz częściej stają się przedmiotem postępowań sądowych. Część sędziów rozstrzygających te sprawy posiada kredyty frankowe. Czy w takiej sytuacji sędziowie nie powinni wyłączać się z rozpoznawania tego typu ...

Share This:

Czy pracodawca może żądać od pracownika zaświadczenia o niekaralności?

Dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa posiadają szczególny status prawny na gruncie art. 10 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Pojęcie danych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa ...

Share This:

Skarga pauliańska może być stosowana przez Urzędy Skarbowe

Skarga pauliańska stanowi narzędzie walki z nieuczciwymi dłużnikami i tzw. ucieczką z majątkiem. Ucieczka z majątkiem polega na zbywaniu majątku na rzecz innych podmiotów, najczęściej z najbliższej rodziny dłużnika, w ...

Share This:

Nowe zasady składania sprawozdań finansowych i obowiązki nałożone na podmioty wpisane do KRS

Dla większości polskich spółek handlowych wielkimi krokami zbliża się termin na złożenie sprawozdania finansowego do sądu rejestrowego. Dotychczasowe zasady składania sprawozdań finansowych uległy gruntownym zmianom od 15 marca 2018 r. ...

Share This: