Objęcie obowiązkami sprawozdawczo-informacyjnymi zarządzających ASI

W dniu 27 kwietnia 2017 roku został opublikowany na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdań i informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej ...

Share This:

Nowe zasady naprawiania szkód wyrządzonych przez naruszenie prawa konkurencji

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Aktualnie projekt jest po I czytaniu na posiedzeniu Sejmu. Zgodnie z projektem ustawa ma ...

Share This:

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych

W dniu 29 marca 2017 roku został opublikowany na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych. Aktualnie projekt jest na etapie ...

Share This:

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Dnia 29 grudnia 2016 roku wpłynął do Sejmu projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Aktualnie projekt jest po I czytaniu na posiedzeniu Sejmu. Zgodnie z ...

Share This:

Projekt ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

Dnia 10 stycznia 2017 roku wpłynął do Sejmu projekt ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Aktualnie projekt jest na etapie po I czytaniu ...

Share This:

Projekt ustawy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki

Dnia 2 sierpnia 2016 roku wpłynął do Sejmu projekt ustawy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki. Aktualnie projekt jest na etapie I ...

Share This:

Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego

Dnia 18 listopada 2016 roku wpłynął do Sejmu projekt zmian ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku  Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw. Aktualnie projekt jest po I czytaniu na posiedzeniu ...

Share This:

Zmiany w ustawie o usługach płatniczych

Dnia 21 października 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa”). Ustawa została przekazana Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. Zgodnie z uchwalonym w ...

Share This: