Nowe przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Już 13 lipca 2018 roku wchodzi w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.  Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy ma dostosować polskie przepisy do przepisów dyrektywy Parlamentu ...

Share This:

Sędziowie i kredyty frankowe

Kredyty frankowe coraz częściej stają się przedmiotem postępowań sądowych. Część sędziów rozstrzygających te sprawy posiada kredyty frankowe. Czy w takiej sytuacji sędziowie nie powinni wyłączać się z rozpoznawania tego typu ...

Share This:

Skarga pauliańska może być stosowana przez Urzędy Skarbowe

Skarga pauliańska stanowi narzędzie walki z nieuczciwymi dłużnikami i tzw. ucieczką z majątkiem. Ucieczka z majątkiem polega na zbywaniu majątku na rzecz innych podmiotów, najczęściej z najbliższej rodziny dłużnika, w ...

Share This:

Skarga nadzwyczajna

Skarga nadzwyczajna to nowa, nieznana dotychczas polskiemu systemowi prawnemu, instytucja wprowadzona ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym. Choć ustawa wprowadzająca skargę nadzwyczajną weszła w życie w ...

Share This:

Konstytucja Biznesu

Dnia 30 kwietnia 2018 roku weszło w życie pięć ustaw dotyczących działalności gospodarczej, czyli tzw. Konstytucja Biznesu. W założeniu konstytucja biznesu ma ułatwić prowadzenie  działalności gospodarczej w Polsce. Jakie są najistotniejsze zmiany i ...

Share This:

Sytuacja prawna sygnalisty, czyli whistleblowing po polsku

Nadal nie milkną echa nad rządowym projektem ustawy o jawności życia publicznego i przepisów wprowadzających do polskiego porządku prawnego instytucję sygnalisty. Instytucja ta była znana w polskim prawie, ale do tej ...

Share This:

Zmiany przedawnienia czekają już tylko na podpis prezydenta

W zeszłym roku pisaliśmy o planach Ministerstwa Sprawiedliwości wprowadzenia zmiany w instytucji przedawnienia roszczeń.  W dniu 13 kwietnia 2018 roku Sejm uchwalił ustawę, która wprowadza zmiany w tym zakresie. Ustawa ...

Share This:

Oddalenie powództwa bez rozprawy

Oddalenie powództwa bez przeprowadzenia rozprawy to nowy pomysł ustawodawcy na przyspieszenie pracy sądów. Taka propozycja pojawia się w projekcie nowelizacji procedury cywilnej przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W projekcie znalazł się szereg ...

Share This:

Prawo bycia zapomnianym, a RODO

Prawo bycia zapomnianym zostanie precyzyjniej uregulowane. Tylko trzy miesiące dzielą nas od wejścia w życie RODO, czyli Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych („General Data Protection Regulation”). Nowe przepisy mają ułatwić ...

Share This:

Postępowanie gospodarcze – czy powróci?

Z dużym prawdopodobieństwem postępowanie gospodarcze powróci. Zgodnie z informacją podaną do publicznej wiadomości przez Ministerstwo Sprawiedliwości, resort pracuje nad obszerną reformą postępowania cywilnego. Głównym założeniem reformy jest usprawnienie, uproszczenie i ...

Share This: