Nowa polityka wynagrodzeń w bankach

W listopadzie 2015 r. weszła w życie nowelizacja Prawa bankowego, która nakłada na banki obowiązek sporządzenia i stosowania polityki wynagrodzeń dla pracowników mających wpływ na profil ryzyka banku (tzw. „risk-takers”). Nowelizacja ...

Share This:

Renegocjowanie umów w związku z nowymi przepisami o minimalnym wynagrodzeniu

Od 1 września 2016 r. obowiązuje część przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i niektórych innych ustaw. W świetle nowelizacji, ...

Share This:

Zmiany w minimalnym wynagrodzeniu

Od 2017 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przewidują one, że minimalna wysokość wynagrodzenia ma być zapewniona nie tylko pracownikom ale również osobom zatrudnionym na ...

Share This:

Ustawa o delegowaniu

18 czerwca 2016 roku weszła w życie ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, wdrażającą do polskiego porządku prawnego dyrektywę unijną 2014/67/UE. Nowa ustawa realizuje wprowadzony przez dyrektywę obowiązek ...

Share This:

Umowa będzie pierwsza

Z dniem 1 września 2016 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy dotycząca formy umowy o pracę. Zgodnie z nowymi przepisami strony stosunku pracy przed rozpoczęciem pracy zobowiązane są do ...

Share This: