Nowe zasady składania sprawozdań finansowych i obowiązki nałożone na podmioty wpisane do KRS

Dla większości polskich spółek handlowych wielkimi krokami zbliża się termin na złożenie sprawozdania finansowego do sądu rejestrowego. Dotychczasowe zasady składania sprawozdań finansowych uległy gruntownym zmianom od 15 marca 2018 r. ...

Share This:

Wygaśnięcie mandatu członka organu spółki kapitałowej w świetle uchwały Sądu Najwyższego z 24 listopada 2016 r. (III CZP 72/16)

Powoli zbliża się „sezon” odbywania zwyczajnych walnych zgromadzeń (zgromadzeń wspólników) w polskich spółkach kapitałowych. Warto więc odświeżyć naszą wiedzę w kwestii obliczania daty wygaśnięcia mandatów członków organów tych spółek. Omawiana ...

Share This:

Uchylenie się od skutków oświadczenia woli przy czynnościach prawnych z udziałem spółek handlowych

Możliwość uchylenia się od skutków oświadczenia woli przy czynnościach prawnych z udziałem spółek handlowych (szczególnie kapitałowych), mogła dotychczas budzić wątpliwości. Wątpliwości te rozwiał wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego ...

Share This:

Nowe przepisy KSH związane z Ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Od 1 stycznia 2017 roku możemy natknąć się na nowe przepisy KSH:  art. 201 § 5, art. 2011, art. 2281, art. 368 § 5, art. 3681 oraz art. 3931. Omawiane przepisy zostały wprowadzone Ustawą z ...

Share This:

Już nie tak łatwo o spółkę z o.o. z użyciem wzorca umowy

Od 1 stycznia 2012 roku możemy korzystać z (moim zdaniem) niezwykle wygodnej, oraz zazwyczaj bardzo sprawnej procedury rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z wykorzystaniem wzorca umowy udostępnianego w systemie teleinformatycznym ...

Share This:

„Sztuczna inteligencja” w sądach rejestrowych – o projekcie zmiany Ustawy o KRS

Jak działają polskie sądy rejestrowe – wie każdy kto choć raz miał z nimi do czynienia. Postępowania o wpis w KRS toczą się tygodniami a czasem nawet miesiącami. Nic dziwnego. ...

Share This:

Co dalej z dematerializacją akcji na okaziciela?

Już 9 lutego 2015 r., nieistniejąca obecnie Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego opublikowała projekt założeń legislacyjnych zmiany Kodeksu spółek handlowych[1] dotyczącej dematerializacji akcji na okaziciela. Obecnie prace nad projektem ustawy o ...

Share This:

Czynności „z samym sobą” w spółkach osobowych, czyli reprezentacja spółki osobowej przez jej wspólnika w umowie między nim a spółką – Cz. I Spółka jawna

Celem oderwania się od popularnego w ostatnich dniach tematu z zakresu prawa spółek handlowych, a mianowicie tzw. Prostej Spółki Akcyjnej, chciałbym odnieść się do wątpliwości dotyczących funkcjonujących przepisów Kodeksu spółek ...

Share This: