Obowiązki dostawców usług cyfrowych w świetle postanowień Dyrektywy NIS ‑ cz. 2

Wstęp Niniejszy artykuł jest kolejnym z serii, odnoszącym się do Dyrektywy PE i Rady (UE) 2016/1148 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na ...

Share This:

Obowiązki dostawców usług cyfrowych w świetle postanowień Dyrektywy NIS – cz. 1

Wstęp W dniu 6 lipca 2016 roku została przyjęta Dyrektywa PE i Rady (UE) 2016/1148 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium ...

Share This: