Krajowy System Cyberbezpieczeństwa – obowiązki dla operatorów usług kluczowych

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wprowadza szereg obowiązków dla operatorów usług kluczowych m.in. z sektora energetycznego i bankowego, ale również ochrony zdrowia i zaopatrzenia w wodę pitną. Operatorzy są odpowiedzialni ...

Share This:

Nowe obowiązki pracodawców związane z monitorowaniem pracowników w miejscu pracy

Jednym z powszechnie stosowanych sposobów przetwarzania danych osobowych pracowników, który nie był dotychczas uregulowany w polskim porządku prawnym, jest monitoring. Stan prawny w tym zakresie uległ zmianie wraz z uchwaleniem ...

Share This:

Krajowy System Cyberbezpieczeństwa – nowe obowiązki dla dostawców usług cyfrowych

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa na wybranych dostawców usług cyfrowych nałożone zostały nowe obowiązki. Brak spełnienia tych obowiązków ...

Share This:

Nowa licencja ustawowa dla osób niewidomych, niedowidzących lub osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznanie się z drukiem

Na stronie internetowej MKiDN został opublikowany projekt z dnia 26 czerwca 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych („Projekt”). ...

Share This:

Czy pracodawca może żądać od pracownika zaświadczenia o niekaralności?

Dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa posiadają szczególny status prawny na gruncie art. 10 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Pojęcie danych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa ...

Share This:

Nowa regulacja dotycząca monitoringu wizyjnego pracowników w kontekście przetwarzania danych osobowych przez pracodawcę

Na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji 13 września 2017 r. pojawił się wreszcie długo oczekiwany pakiet dokumentów związanych z projektem nowej ustawy o ochronie danych osobowych, która ma na celu dostosowanie systemu ...

Share This:

Zmiany w krajowej regulacji ochrony danych osobowych

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpocznie się stosowanie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (dalej jako „RODO”, „Rozporządzenie”), które zrewolucjonizuje system ochrony danych osobowych w Polsce. Rozporządzenie będzie stosowane obok ...

Share This:

Zasady obliczania wymiaru kar administracyjnych na gruncie RODO

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”, „Rozporządzenie”), które zacznie obowiązywać z dniem 25 maja 2018 r., krajowe organy nadzorcze będą uprawnione do nakładania kar administracyjnych za przypadki ...

Share This:

Prawo do bycia zapomnianym, a ochrona dóbr osobistych. Informacja o wyroku SA w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2017 r.

Prawo do bycia zapomnianym, a ochrona dóbr osobistych. informacja o wyroku SA w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2017 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie w ustnym uzasadnieniu wyroku z dnia ...

Share This:

Obowiązki dostawców usług cyfrowych w świetle postanowień Dyrektywy NIS ‑ cz. 2

Wstęp Niniejszy artykuł jest kolejnym z serii, odnoszącym się do Dyrektywy PE i Rady (UE) 2016/1148 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na ...

Share This: