Autoryzacja – planowane zmiany zasad

Autoryzacja ma zostać sformalizowana. W dniu 24 maja 2017 roku do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji Prawa prasowego mający m.in. usystematyzować prawa i obowiązki dziennikarzy dot. autoryzacji. Dotychczas przepisy o autoryzacji mówiły jedynie ...

Share This:

Sprostowaniem w wydawców

Sprostowaniem w wydawców Zgodnie z literalnym brzemieniem art. 31a ust. 1 Ustawy Prawo Prasowe na wniosek zainteresowanego (tj. najczęściej bohatera danej publikacji prasowej) redaktor naczelny dziennika lub czasopisma ma obowiązek ...

Share This:

Prawo prasowe – zatarcie skazania

Prasa może poinformować o zatartym skazaniu, jeżeli uzasadnia to cel społeczny publikacji Problematyka dopuszczalności publikowania informacji o skazaniu, które uległo zatarciu dla wydawców, redaktorów naczelnych i dziennikarzy nie jest ani ...

Share This: