Nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne jako sposób na wzmocnienie systemu nadzoru nad wytwarzaniem produktów leczniczych oraz ograniczenie ich wywozu za granicę

Wstęp Rada Ministrów przyjęła w dniu wczorajszym projekt ustawy nowelizującej Prawo farmaceutyczne. O zmianie tej mówiło się od dawna w perspektywie jej konkretnego przełożenia na system ochrony zdrowia publicznego w ...

Share This:

Decyzja o wycofaniu produktu leczniczego z obrotu – konsekwencje dla apteki i pacjenta

Wstęp Dokonując analizy wykazu decyzji umieszczonych na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego już na pierwszy rzut oka można wysnuć wniosek, że niemalże w każdym tygodniu organ nadzoru w postaci Głównego Inspektora ...

Share This:

Zakaz reklamy aptek – czy faktycznie jest zasadny w obecnym kształcie?

Wstęp Choć od momentu wprowadzenia przez ustawę o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zakazu reklamy aptek niebawem minie już 6 lat, problem ten nadal wzbudza liczne ...

Share This:

Walka z dopalaczami – o najnowszym projekcie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii słów kilka

Potrzeba zmian Ministerstwo Zdrowia przygotowało i skierowało do konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Projekt ten dodaje do ustawy, dotychczas regulującej między ...

Share This:

Brexit a funkcjonowanie Europejskiej Agencji Leków (EMA)

W ostatnich tygodniach można zaobserwować w mediach zwiększoną liczbę informacji dotyczących przyszłego umiejscowienia agencji europejskich, które aktualnie posiadają siedzibę na terytorium Wielkiej Brytanii, natomiast po opuszczeniu tego państwa struktur UE ...

Share This:

Zwiększenie nadzoru nad reklamą suplementów diety – o nowym projekcie słów kilka

Potrzeba zmian W ostatnich dniach dużo emocji wywołuje najnowszy projekt nowelizacji ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (dalej: „projekt”). Zasadniczym celem nowelizacji, przygotowanej przez ...

Share This:

Powstanie „superinspekcji żywnościowej” – wady i zalety projektowanych zmian

Na najbliższy piątek, 14 lipca zaplanowano w Sejmie pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności (dalej: „PIBŻ”). Ten wzbudzający wiele emocji projekt zakłada konsolidację nadzoru nad produkcją ...

Share This:

EFSA stawia na wzmocnienie polityki niezależności

W dniu 21 czerwca Zarząd Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przyjął nową politykę dotyczącą niezależności Agencji (pełna nazwa dokumentu: EFSA’s policy on independence. How the European Food Safety Authority ...

Share This:

Reklama produktów leczniczych OTC, suplementów diety oraz wyrobów medycznych – wybrane ograniczenia.

W ostatnim czasie w mediach dosyć często poruszana jest kwestia niewystarczającej i mało efektywnej regulacji w obszarze reklamy tzw. farmaceutyków, zwłaszcza suplementów diety,  oraz podobieństw reklamy suplementów diety do reklamy ...

Share This:

Ustawa „Apteka dla aptekarza” – czy rzeczywiście okaże się korzystna dla pacjentów?

Dnia 21 kwietnia 2017 r. Senat RP, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2017 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (dalej „Ustawa”), przyjął ...

Share This: