Ważne zmiany w zakresie pozwoleń dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów

W ostatnich dniach opublikowano w Dzienniku Ustaw ustawę z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. ...

Share This:

Szansa na usprawnienie inwestycji w zakresie portów morskich

W ostatnich miesiącach zakończono prace nad przygotowaniem ustaw istotnych dla rozwoju infrastruktury portowej. Dotyczy to: projektu nowej ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (specustawa portowa); oraz projektu zmiany ...

Share This:

Postępowanie o ustalenie warunków zabudowy a plan generalny lotniska

Jeżeli wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy obszaru, dla którego istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego, postępowanie administracyjne zawiesza się do czasu jego uchwalenia. Zgodnie z ustawą z 27 marca 2003 ...

Share This:

Decyzję środowiskową będzie łatwiej uzyskać

Proponowane zmiany w przepisach mogą się przyczynić do znacznego uproszczenia procedury i tym samym usprawnić realizację inwestycji. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu ...

Share This:

Zmiany w PPSA. Skargę można złożyć drogą elektroniczną

Zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym od 31 maja 2019 roku. W dniu 31 maja 2019 roku weszły w życie ważne zmiany między innymi w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 roku ...

Share This:

Megaustawa – koniec ze słabym zasięgiem w uzdrowiskach

Przestaną obowiązywać zakazy budowy stacji bazowych telefonii komórkowych istniejące w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. W dniu 14 maja 2019 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług ...

Share This:

Plany rozbudowy lotniska a decyzje o warunkach zabudowy. Czy będą problemy z częścią decyzji wz w Krakowie i okolicach?

W ostatnim czasie opinię publiczną w Krakowie i części gmin ościennych zajmuje kwestia skutków Planu Generalnego Lotniska Kraków/Balice dla wydanych decyzji o warunkach zabudowy. „Na mieście” mówi się o możliwym ...

Share This:

BĘDĄ WAŻNE ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM

Zapowiadają się ważne zmiany w prawie budowlanym. Zaproponowało je Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W uzasadnieniu projektu zamieszczonego na stronach Rządowego Centrum Legislacji czytamy, że planowane zmiany wynikają z potrzeby „uproszczenia i ...

Share This:

BĘDĄ UŁATWIENIA W PROCEDURZE UZYSKIWANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ?

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ...

Share This:

Gdy koszty materiałów i robocizny w branży budowlanej rosną

Problem wzrostu kosztów materiałów i robocizny w branży budowlanej od jakiegoś czasu spędza sen z powiek wykonawcom robót budowlanych. Problem ten jest w szczególności palący dla wykonawców umów zawartych w ...

Share This: