Pakiet ułatwień dla małych i średnich przedsiębiorstw czyli tzw. Pakiet MŚP

Pakiet MŚP to rządowy projekt noweli niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Pomysłodawcą jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Projekt wpłynął do sejmu w ...

Share This:

Skarga nadzwyczajna

Skarga nadzwyczajna to nowa, nieznana dotychczas polskiemu systemowi prawnemu, instytucja wprowadzona ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym. Choć ustawa wprowadzająca skargę nadzwyczajną weszła w życie w ...

Share This:

Przestępczość białych kołnierzyków – czym jest white collar crimes?

Pojęciem white collar crimes (z ang. przestępczość białych kołnierzyków) określa się kategorię przestępstw popełnianych przez osoby cieszące się wysoką pozycją społeczną. Najczęściej są to przestępstwa popełniane w ramach prowadzonej przez ...

Share This: