Gdy koszty materiałów i robocizny w branży budowlanej rosną

Problem wzrostu kosztów materiałów i robocizny w branży budowlanej od jakiegoś czasu spędza sen z powiek wykonawcom robót budowlanych. Problem ten jest w szczególności palący dla wykonawców umów zawartych w ...

Share This:

Zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy względem podwykonawców

Z dniem 1 czerwca 2017 roku wchodzi w życie wyczekiwana ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności („ustawa nowelizująca”). Dlaczego wyczekiwana? ...

Share This:

Nowa regulacja dot. koncesji na roboty budowlane i usługi

W dniu 29 listopada b.r. została ogłoszona ustawa z dnia 21 października 2016 roku o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dziennik Ustaw z dnia 29 listopada 2016 roku, ...

Share This:

Czy zamawiający będą chętniej zawierać ugody z wykonawcami?

W ramach pakietu udogodnień dla przedsiębiorców Ministerstwo Infrastruktury przygotowało m. in. projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (projekt dostępny na http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12287513/katalog/12366047#12366047). Projekt ustawy znajduje się obecnie ...

Share This: