Sytuacja prawna sygnalisty została uregulowana – pierwsze regulacje

Postulowana od lat instytucja sygnalisty została wprowadzona do polskiego prawa. Na razie znalazła ona swoje uregulowanie w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Prace nad kolejnymi ustawami trwają. Dwie ...

Share This:

Zmiany przedawnienia czekają już tylko na podpis prezydenta

W zeszłym roku pisaliśmy o planach Ministerstwa Sprawiedliwości wprowadzenia zmiany w instytucji przedawnienia roszczeń.  W dniu 13 kwietnia 2018 roku Sejm uchwalił ustawę, która wprowadza zmiany w tym zakresie. Ustawa ...

Share This:

Zmiany w egzekucji – upadek zabezpieczenia

Planowane zmiany Kodeksu postępowania cywilnego rozwiązują dotychczasowy problem wierzycieli z egzekucją należności w przypadku gdy następuje upadek zabezpieczenia. Senat zajął się tą problematyką na skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Dotychczas sytuacja ...

Share This:

Weksel niezupełny

Weksel niezupełny, popularnie zwany in blanco, jest jednym z najpopularniejszych sposobów zabezpieczenia zobowiązań, najczęściej stosowanym przy kredytach i pożyczkach. I choć weksel nie stanowi samoistnego tytułu egzekucyjnego, co oznacza, że ...

Share This: