Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

W dniu 9 listopada, Prezydent podpisał ustawę z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Ustawa ma ...

Share This:

Zmiany w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa – o czym zapomniano przy implementacji prawa wspólnotowego?

W dniu 4 września 2018 r., weszła w życie nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zmiana ustawy podyktowana była koniecznością wdrożenia do polskiego prawa Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ...

Share This:

Trybunał Sprawiedliwości UE: ograniczenie dystrybutorom możliwości sprzedaży towarów luksusowych przez internetowe platformy sprzedażowe jest dopuszczalne

W dniu 6 grudnia 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok dotyczący zgodności z prawem konkurencji ograniczenia umownego zakazującego dystrybutorom towarów luksusowych działających w systemie dystrybucji selektywnej odsprzedaży takich towarów ...

Share This: