Co zrobić gdy dłużnik przed upadłością wyzbywa się majątku?

Prawo upadłościowe (art. 127-130) wskazuje, że określone czynności prawne upadłego pozostają bezskuteczne w odniesieniu do masy upadłości. W praktyce jednak przepisy te nie zapewniają odpowiedniej ochrony wierzycieli. Problem ten dostrzegł ...

Share This:

Ułatwienia w egzekucji

Nowe zmiany ustawowe mają spowodować ułatwienia w egzekucji. Na początku 2019 roku wchodzi w życie szereg zmian w Kodeksie postępowania cywilnego. Błędny adres pozwanego to uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności. W ...

Share This:

Autoryzacja – planowane zmiany zasad

Autoryzacja ma zostać sformalizowana. W dniu 24 maja 2017 roku do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji Prawa prasowego mający m.in. usystematyzować prawa i obowiązki dziennikarzy dot. autoryzacji. Dotychczas przepisy o autoryzacji mówiły jedynie ...

Share This:

Podmioty prywatne również mają obowiązek udzielenia informacji publicznej

Obowiązkiem udzielenia informacji publicznej objęte są jednostki państwowe, samorządowe oraz podmioty wykonujące zadania powierzone z zakresu administracji publicznej. Często jednak zapominamy, że katalog podmiotów obowiązanych do udzielenia takiej informacji jest ...

Share This:

Wspólne pożycie – co oznacza na gruncie polskiego prawa karnego materialnego?

Do ostatecznej odpowiedzi na to pytanie przybliża prawników niedawna uchwała podjęta w składzie siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2016 roku (sygn. akt I K&P 20/15). Jej teza ...

Share This: