Krajowy Rejestr Zadłużonych

Krajowy Rejestr Zadłużonych, to nowy jawny rejestr, który ma zastąpić dotychczas obowiązujące, nieskuteczne rozwiązania i zwiększyć pewność obrotu gospodarczego. Coraz bardziej powszechny staje się problem nadmiernego zadłużenia. Konsekwencją tego jest ...

Share This:

Nowe przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Już 13 lipca 2018 roku wchodzi w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.  Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy ma dostosować polskie przepisy do przepisów dyrektywy Parlamentu ...

Share This:

Szersze uprawnienia komorników

Nowelizacja przepisów dotyczących egzekucji z nieruchomości, która weszła w życie z dniem 8 września 2016 roku przewiduje szersze uprawnienia komorników. Praktyka pokaże czy założenia ustawodawcy zostaną osiągnięte dzięki nowym regulacjom. ...

Share This: