Szansa na usprawnienie inwestycji w zakresie portów morskich

W ostatnich miesiącach zakończono prace nad przygotowaniem ustaw istotnych dla rozwoju infrastruktury portowej. Dotyczy to:

  • projektu nowej ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (specustawa portowa); oraz
  • projektu zmiany ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa o portach).

Oba projekty trafiły do dalszych prac legislacyjnych. Pierwszy przeszedł już I czytanie w komisjach, natomiast drugi projekt przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu po czytaniach w Sejmie.

Celem przywołanych zmian jest usprawnienie prowadzenia inwestycji w zakresie portów morskich jak i infrastruktury zapewniającej do nich dostęp. Według zapowiedzi Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) specustawa portowa ma ułatwić realizację takich inwestycji jak Port Centralny w Gdańsku, Port Zewnętrzny w Gdyni oraz terminal kontenerowy w Świnoujściu. Warto wskazać, że w zakresie poprawy infrastruktury zapewniającej dostęp do portów dużo się dzieje.

Czytaj dalej

Share This: