Megaustawa – koniec ze słabym zasięgiem w uzdrowiskach

Przestaną obowiązywać zakazy budowy stacji bazowych telefonii komórkowych istniejące w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

W dniu 14 maja 2019 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, występującej w obiegu publicznym pod potoczną nazwą „megaustawy”.

Cel – ułatwienie rozwoju szybkiej łączności

W uzasadnieniu projektu, znajdującego się na stronach Rządowego Centrum Legislacji, wskazano, że zaproponowane zmiany w prawie wynikają z potrzeby „zniwelowania obciążeń administracyjno-prawnych-proceduralnych i finansowych – ograniczających komercyjny potencjał inwestycyjny operatorów telekomunikacyjnych”. Celem wprowadzenia zmian ma być umożliwienie dynamicznego rozwoju szybkiej łączności elektronicznej, czemu ma służyć między innymi szereg rozwiązań obliczonych przede wszystkim na uproszczenie procesu inwestycyjnego.

Zmiany w szeregu ustaw

Projekt nowelizacji przewiduje zmiany nie tylko w dotychczas obowiązującej ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, ale także w innych licznych ustawach, takich jak…

Czytaj dalej

 

Share This: