Przedsiębiorco! Czy twoja organizacja korzysta już z ulgi B+R?

Z dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadzono korzystne zmiany w uldze na działalność badawczo-rozwojową (tzw. ulga B+R), które dodatkowo zwiększyły atrakcyjność stosowania ulgi B+R przez przedsiębiorców.

Ulga B+R została wprowadzona w roku 2016 i polega na odliczaniu od podstawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów, poniesionych na ten rodzaj działalności, tzw. „kosztów kwalifikowanych” i zmniejszenia podatku (CIT/PIT) do zapłaty.

Innymi słowy, ulga B+R polega na ponownym zaliczeniu w koszty wydatków, które zostały już raz ujęte w księgach w danym roku podatkowym.

Wysokość odliczeń w poszczególnych latach:

Poniższa tabela prezentuje wzrost wysokości odliczeń w ramach ulgi B+R na przestrzeni ostatnich 3 lat:

 2016  2017  2018
Odliczeniu podlega:

 •   30% wynagrodzeń oraz składek ZUS
 • 10% (20% MŚP) pozostałych kosztów kwalifikowanych
Odliczeniu podlega:

 • 50% wynagrodzeń oraz składek ZUS
 • 30% (50% MŚP) pozostałych kosztów kwalifikowanych
Odliczeniu podlega:

 • 100% wszystkich rodzajów kosztów kwalifikowanych lub
 • 150% wszystkich rodzajów kosztów kwalifikowanych dla podatników posiadających status Centrum Badawczo Rozwojowego

Korzyści z wdrożenia ulgi B+R:

Korzyści dla przedsiębiorcy wynikające ze stosowania ulgi B+R:

 • uzyskanie znaczącej premii w postaci dodatkowego odliczenia kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania i tym samym zmniejszenia podatku (CIT/PIT) do zapłaty (aż do 150% kosztów uzyskania przychodu w roku 2018 r.);
 • istotny argument w ramach polityki danej międzynarodowej grupy kapitałowej za utworzeniem bądź przeniesieniem centrów B+R do Polski, bądź zwiększenie nakładów na realizację tych prac w Polsce;
 • zwiększenie konkurencyjności danego podmiotu w ramach danej branży.

Uproszczona symulacja rozliczeń podatkowych:

bez ulgi B+R z ulgą B+R
 • Przychód przedsiębiorcy: 2.000.000 zł
 • oszty uzyskania przychodu: 1.000.000 zł
 • Dochód: 1.000.000 zł (2.000.000 – 1.000.000 zł)
 • Podatek (19%): 190.000 zł
 • Przychód przedsiębiorcy: 2.000.000 zł
 • Koszty uzyskania przychodu: 1.000.000 zł
 • Koszty kwalifikowalne B+R (100% kosztów uzyskania przychodów): 1.000.000 zł
 • Dochód: 0 zł (2.000.000 zł – 1.000.000 zł – 1.000.000 zł)
 • Podatek (19%): 0 zł

Sposób wdrożenia ulgi B+R:

W celu wdrożenia ulgi B+R, konieczne są do podjęcia następujące kroki:

 • weryfikacja możliwości skorzystania z ulgi (weryfikacja faktur kosztowych),
 • sporządzanie wniosków o interpretację indywidualne zabezpieczające kluczowe aspekty dotyczące stosowania zachęt dla inwestorów,
 • kalkulacja ulgi B+R, zaprezentowanie ramowej procedury jej kalkulacji oraz wsparcie w dokonaniu odliczenia.

Nasza kancelaria może Państwa wspomóc w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji na rok 2019, jak i za lata poprzednie (2016 – 2018), co będzie skutkowało wstecznym rozliczeniem ulgi B+R (korektę zeznania CIT-8).

Co więcej, ulga B+R jest kontynuacją innej ulgi, tzw. IP Box, która wiąże się z kolei z korzystnym opodatkowaniem dochodu ze sprzedaży praw własności intelektualnej (w wysokości 5%, zamiast 19%).

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami.

Share This: