Nowe obowiązki dla firm – raportowanie tzw. “schematów podatkowych” (“MDR”)

Przedsiębiorco! Czy twoja organizacja jest przygotowana na rewolucyjne zmiany?

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie rewolucyjne zmiany w prawie podatkowym, które nakładają dodatkowe obowiązki na przedsiębiorców. Niewypełnienie ich w terminie 30 dni jest zagrożone karą grzywny do 21,6 mln PLN.

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek raportowania tzw. „schematów podatkowych” (ang. mandatory disclosure rules, czyli w skrócie: „MDR”), zarówno transgranicznych, jak i krajowych.

Co podlega raportowaniu MDR?

Raportowaniu podlegają tzw. schematy podatkowe (uzgodnienia) w zakresie podatku CIT, VAT, PIT, PCC i innych podatków, które dotyczą (katalog otwarty):

  • informacji o planowanych i realizowanych transakcjach,
  • informacji o zawieranych umowach,
  • informacji o wypłacanych należnościach (np. podatek u źródła),

– które mają lub mogą mieć wpływ na zmniejszenie lub zwiększenie zobowiązań podatkowych przedsiębiorców.

Jak raportować?

Raportowanie polega na…

Przeczytaj pełną treść alertu

Share This: