Zakaz handlu w niedziele a praca w pozostałe dni

Od 1 marca 2018 r. obowiązują przepisy ograniczające handel w niedziele. Zgodnie z nowymi regulacjami, w 2018 r. zakaz handlu nie będzie obowiązywał w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca a także w niedziele poprzedzające święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy.
W kolejnych latach zakaz ten ma być bardziej restrykcyjny.

Odpowiedzią części sieci handlowych i sklepów na nowe przepisy ograniczające handel
w niedziele są wydłużone godziny pracy danych placówek handlowych w pozostałe dni tygodnia. Wydłużenie godzin otwarcia, a tym samym pracy zatrudnionych tam osób, dotyczy
w szczególności piątków i sobót (sobota jako dzień roboczy) a także poniedziałków, kiedy praca rozpoczynana jest wcześniej. Przepisy prawa pracy dają możliwości prawne do wdrożenia przez pracodawców powyższych rozwiązań.

Wydłużenie godzin pracy

Pracownicy mogą mieć wątpliwości czy możliwe jest, by w jednym dniu ich czas pracy był wydłużony do np. 12 godzin, skoro zasadą jest, że pracują po 8 godzin dziennie. Odpowiedź na takie wątpliwości jest twierdząca. Organizacja czasu pracy jest bowiem co do zasady domeną pracodawcy. Jeśli pracodawca zatrudnia co najmniej 50 pracowników, kwestie czasu pracy regulowane są w regulaminie pracy, który w przypadku istnienia organizacji związkowych powinien być z nimi uzgodniony.

Podstawową zasadą jest, że dobowy wymiar czasu pracy nie powinien przekraczać 8 godzin. Oznacza to, że w podstawowym systemie czasu pracy czas pracy danego pracownika nie powinien przekraczać właśnie tych 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Warto jednak zaznaczyć, że poza podstawowym systemem czasu pracy możliwe jest wprowadzenie innych systemów, które umożliwią wydłużenie godzin pracy w danym dniu. Takim systemem czasu pracy jest system równoważnego czasu pracy.  Dopuszcza on przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do maksymalnie 12 godzin z uwzględnieniem co do zasady miesięcznego okresu rozliczeniowego. Wydłużenie wymiaru czasu pracy w ciągu doby musi być uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją. Wydaje się, że wprowadzenie zakazu handlu w niedziele i ustalenie przez pracodawcę innej organizacji czasu pracy, tj. takiej która przewiduje, że dany sklep będzie czynny dłużej w sobotę jest uzasadnieniem dla przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy. Dopuszczalne jest zatem by pracownicy pracowali dłużej np.
w piątki czy soboty.

Rekompensata

Wydłużone godziny pracy pracowników muszą być im odpowiednio rekompensowane. Rekompensata przedłużonego czasu pracy zwykle polega na tym, że w niektóre dni czas pracy danego pracownika może być skrócony. Ważne jest zachowanie zasady, zgodnie z którą w ramach ustalonego okresu rozliczeniowego krótsze i dłuższe dobowe normy równoważą się wzajemnie, tak, że tygodniowa norma czasu pracy nie powinna przekraczać 40 godzin. Równoważenie czasu pracy może polegać również na wyznaczeniu pracownikowi dodatkowych dni wolnych od pracy. W przypadku, gdy pracownik pracuje po 10 godzin w piątki i soboty, które zgodnie z rozkładem pracy są jego dniami pracującymi, może on zyskać np. 2 dodatkowe dni wolne w miesiącu. Wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy może pozwolić uniknąć pracy w godzinach nadliczbowych i daje możliwości bardziej elastycznego ustalania harmonogramu czasu pracy.

Share This:

Dodaj komentarz