Brexit a funkcjonowanie Europejskiej Agencji Leków (EMA)

W ostatnich tygodniach można zaobserwować w mediach zwiększoną liczbę informacji dotyczących przyszłego umiejscowienia agencji europejskich, które aktualnie posiadają siedzibę na terytorium Wielkiej Brytanii, natomiast po opuszczeniu tego państwa struktur UE będą musiały zmienić lokalizację.

Geneza

23 czerwca 2016 r. mieszkańcy Wielkiej Brytanii zdecydowali w referendum o opuszczeniu przez ich państwo Unii Europejskiej. Jedną z konsekwencji tego wyboru stanowi konieczność przeniesienia dwóch unijnych agencji, mających dotychczasową siedzibę w Londynie – Europejskiej Agencji Leków (European Medicines Agency, dalej: EMA) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (European Banking Authority, dalej: EBA). W związku z powyższym do 31 lipca 2017 r. państwa członkowskie mogły składać swoje oferty przyjęcia unijnych agencji, przy czym w przypadku EMA zgłosiło się aż 19 miast (w tym Warszawa), natomiast w przypadku EBA nasza stolica rywalizuje z siedmioma kandydatami. Po zamknięciu etapu nadsyłania ofert państw członkowskich, zostały one poddane ocenie Komisji Europejskiej, zaś w listopadzie 2017 r. ministrowie państw UE podejmą decyzję o wyborze nowych lokalizacji tych agencji.

Znaczenie EMA

Europejska Agencja Leków jest instytucją, która zapewnia koordynację oceny, nadzoru oraz monitorowanie bezpieczeństwa produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych w UE. Z rocznym budżetem na poziomie 322 mln €, wizytami 36 tysięcy ekspertów rocznie, pracujących nad oceną leków, a także personelem liczącym ponad tysiąc osób, siedziba EMA jest bardzo atrakcyjna i niezwykle prestiżowa dla unijnych stolic.

Kryteria wyboru

Wśród kryteriów branych pod uwagę przy wyborze nowej siedziby dla ww. agencji znajdują się między innymi: gotowość do rozpoczęcia jej pracy w dniu wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, dostępność atrakcyjnie położonych lokalizacji biurowych, dogodne połączenia lotnicze ze stolicami państw UE oraz Waszyngtonem i Tokio, dostęp do rynku pracy i opieki medycznej dla małżonków/partnerów personelu, odpowiednia ilość placówek edukacyjnych z językiem angielskim, uregulowany status związków partnerskich.

Rekomendacje EMA

Mając na uwadze swe dotychczasowe doświadczenie oraz konieczność dokonania wyboru nowej siedziby w sposób pozwalający na jak najmniejsze utrudnienia bieżącej pracy, EMA podjęła się dokonania wstępnej oceny zaproponowanych lokalizacji, analizując w szczególności dogodność połączeń lotniczych, efektywność transportu publicznego, a także liczbę hoteli znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie budynków proponowanych na lokalizację agencji. Opracowanie to ma na celu ułatwienie podjęcia decyzji przez ministrów krajów UE. Wynika z niego, że do grona liderów należy zaliczyć Amsterdam, Barcelonę, Brukselę, Kopenhagę, Mediolan, Wiedeń oraz Dublin, przy czym warto odnotować, że Bruksela posiada już siedzibę kilku unijnych agencji, po jednej agencji mają też Dublin, Barcelona oraz Wiedeń, co może wpłynąć na pominięcie kandydatur tych miast.

 Podsumowanie

Jakkolwiek ogłoszenie nazw zwycięskich miast nastąpi dopiero za miesiąc, wydaje się, że z uwagi na dogodne i bezpieczne położenie oraz pozytywną rekomendację EMA nowa siedziba trafi do Amsterdamu, Kopenhagi albo Wiednia, co dla polskich przedsiębiorców z branży farmaceutycznej mogłoby być (przynajmniej z uwagi na kwestie logistyczne) zmianą pozytywną.

 

 

 

Share This:

Dodaj komentarz