Dumping socjalny – Stara Unia walczy o rynek

Pojęcie tzw. dumping socjalny coraz częściej pojawia się w prasie europejskiej i na ustach przedstawicieli państw członkowskich UE. Czym zatem jest dumping socjalny? Pojęciem tym opisuje się zjawisko polegające na opłacaniu przez firmy składek na świadczenia społeczne delegowanego pracownika według stawek kraju pochodzenia. W praktyce firmy z tzw. Nowej Unii ponoszą znacznie niższe koszty za pracowników delegowanych niż firmy ze Starej Unii.

Niektóre z państw Starej Unii domagają się zaostrzenia obowiązujących regulacji. Proponowane są różne rozwiązania jak uregulowanie kwestii płacy czy też ograniczenie delegowania pracowników do 12 miesięcy. Wzmożoną inicjatywę w tej kwestii prezentują Francuzi. Prezydent Francji Emanuel Macron w sierpniu przekonywał do swoich racji partnerów z Europy Wschodniej.

Proponowane zmiany mogą znacznie utrudnić życie polskim firmom transportowym. Nie są to jednak pierwsze działania podjęte przez niektóre państwa Europy Zachodniej w celu ograniczenia konkurencyjności wschodnioeuropejskich przewoźników.

Oto kilka przykładów:

  1. Od 1 stycznia 2015 roku w Republice Federalnej Niemiec funkcjonuje Ustawa MiLog, tj. ustawa o płacy minimalnej, która wprowadziła płacę minimalną na terytorium RFN w wysokości 8,5 EUR/h.
  2. Od 1 lipca 2016 roku we Francji funkcjonuje Loi Macron, tj. ustawa o zakresie płacy minimalnej, obejmująca transport międzynarodowy i kabotaż do Francji i z Francji, która określiła płacę minimalną na poziomie 9,76 EUR/h.
  3. W styczniu 2017 roku w Paryżu ministrowie transportu Francji, Niemiec, Austrii, Włoch, Belgii, Luksemburga, Danii, Szwecji i Norwegii podpisali tzw. „Sojusz drogowy”. Według zamysłów sygnatariuszy porozumienia, celem „Sojuszu” jest w głównej mierze walka z nieuczciwą konkurencją, a także dumpingiem socjalnym.

Biorąc pod uwagę dotychczasową postawę niektórych należy przewidywać podejmowanie przez nie dalszych działań mających ograniczyć konkurencyjność firm transportowych z Polski.

 

Dla polskich transportowców oznaczać to będzie kolejne straty.

Zadaniem polskiego rządu będzie  podjęcie aktywnego i merytorycznego działania mającego na celu ochronę interesów polskich firm transportowych w taki sposób aby mogły w dalszym ciągu z powodzeniem konkurować z firmami z tzw. starej unii na warunkach wolnorynkowych.

 

Share This:

Dodaj komentarz