Symbole religijne w miejscu pracy

Kwestia zakazu noszenia widocznych symboli religijnych, politycznych, światopoglądowych w miejscu pracy w odniesieniu do dyskryminacji stała się przedmiotem wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tj.:

  • wyroku w sprawie o sygn. C-157/15 (dotyczył pracownicy recepcji, która nosiła chustę islamską, mimo że zakaz noszenia symboli religijnych został wpisany do regulaminu pracy);
  • wyroku w sprawie o sygn. akt C-188/15 (dotyczył pracownicy, która na spotkania z klientami przychodziła w chuście islamskiej, mimo wprowadzenia przez pracodawcę zasady neutralności w miejscu pracy).

Odnosząc rozważania Trybunału zawarte w wymienionych wyrokach na grunt polski należy wskazać, że pracodawcy mogą wprowadzić zakaz noszenia przez pracowników / współpracowników widocznych symboli religijnych lub innych np. politycznych. Powinno to być dokonane poprzez wprowadzenie regulacji wewnątrzzakładowych. Odpowiednim rozwiązaniem jest uregulowanie kwestii ubioru pracowników w regulaminie pracy (regulaminie organizacyjnym). Owe ograniczenia powinny być proporcjonalne oraz uzasadnione.

Wprowadzony zakaz musi być jednakowo egzekwowany wobec wszystkich pracowników a nie tylko wobec pracowników jednego wyznania. W przypadku stosowania go jedynie wobec określonej grupy może on zostać uznany za przejaw dyskryminacji.

Jeśli pracodawca będzie przestrzegał warunków obowiązywania zakazu noszenia widocznych symboli politycznych, światopoglądowych lub religijnych, zakaz ten będzie jednakowo stosowany wobec wszystkich pracowników oraz będzie celowy i konieczny, to nieprzestrzeganie owego zakazu przez pracownika może skutkować jego odpowiedzialnością porządkową a nawet rozwiązaniem stosunku pracy.

Share This:

Dodaj komentarz