Kontrole cen transferowych coraz skuteczniejsze

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów, w ciągu ostatniego półrocza wyraźnie wzrosła skuteczność działań kontroli skarbowej. Zgodnie z treścią komunikatu ministerstwa, kontrole cen transferowych są coraz częstsze i coraz skuteczniejsze.

Skutkiem wzmożonej aktywności było przede wszystkim zasilenie budżetu państwa oraz zatrzymanie wypłat nienależnego zwrotu VAT w łącznej kwocie 832 mln złotych (wzrost o 71,3% w stosunku do I półrocza roku 2015). Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Ministerstwo Finansów, skutki działań kontroli skarbowej w I połowie 2016 prezentują się następująco:

  • wydano decyzje na kwotę 9 591,8 mln zł (wzrost o 36,6 % wobec I półrocza 2015 r.),
  • złożono korekty deklaracji na kwotę 336,6 mln zł (wzrost o 270,5 %),
  • dokonano wpłat na kwotę 566,5 mln zł (wzrost o 35,7%),
  • zatrzymano wypłaty z budżetu nienależnego zwrotu podatku VAT na kwotę 266,1 mln zł (wzrost o 288,3 %).

Wzrost skuteczności kontroli jest, zdaniem ministerstwa, efektem działań dotyczących zarówno organizacji kontroli skarbowej jak i przepisów prawa. Z uwagi na pozytywne wyniki dotychczasowej aktywności, Ministerstwo planuje podjęcie dalszych działań, w szczególności w poniższym zakresie:

  • położenie większego nacisku na kontrole w obszarze cen transferowych i optymalizacji podatkowej,
  • powołanie specjalistycznych zespołów zadaniowych ds. centrów logistycznych oraz ds. paliwowych,
  • zacieśnienie współpracy z innymi służbami, np. prokuraturą czy Strażą Graniczną.

Warto zwrócić uwagę, iż jest to kolejny komunikat ministerstwa, potwierdzający zwiększenie koncentracji kontrolujących na tematyce cen transferowych. Okoliczność tę potwierdził również wiceminister finansów Wiesław Jasiński:

– Bardzo ważna jest dla nas orientacja na kontrolę w zakresie cen transferowych i optymalizacji podatkowej. W tym półroczu wszczęliśmy postępowania kontrolne w 222 podmiotach, tj. 44 proc. więcej niż zakładaliśmy w grudniu ubiegłego roku. (…) Prawie 50 proc. więcej tych podmiotów zostało wytypowanych do kontroli. (…) Kontrole w zakresie cen transferowych w podatkach dochodowych skutkowały określeniem zobowiązania podatkowego na łączną kwotę ponad 60 mln zł i zmniejszeniem deklarowanej straty o kwotę ponad 440 mln zł”.

Z punktu widzenia kwestii zarządzania ryzykiem cen transferowych, powyższe komunikaty mają istotne znacznie. Po pierwsze, ukazują one faktyczny, a nie tylko pozorny/medialny wzrost zainteresowania kontrolujących tą tematyką. Po drugie, ukazują one już osiągnięte efekty, które mogą motywować organy do dalszego zaangażowania w zakresie kontroli cen transferowych.

Share This:

Dodaj komentarz