Ankieta: proaktywne przygotowania podatników do zmian w cenach transferowych

W maju 2015 roku, TP Week przeprowadziło ankietę badającą sposób przygotowywania się podatników na zmiany dotyczące cen transferowych, wynikające z implementacji raportów BEPS opracowanych przez OECD.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wraz z krajami G-20 w październiku 2015 roku opublikowała tzw. raporty BEPS zawierające pakiet środków służących do kompleksowego skoordynowania międzynarodowych przepisów podatkowych, w celu uniknięcia zaniżania podstawy opodatkowania przez międzynarodowe przedsiębiorstwa. Opracowane wytyczne zawierają szereg wskazówek dla podatników dotyczących zasad zawierania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz sposobu ich dokumentowania.

Z przeprowadzonej przez TP Week ankiety wynika, że 54% badanych podatników rozpoczęło proaktywne przygotowania do implementacji raportów BEPS już w maju 2015 roku. Wysoki poziom aktywności na tym polu można tłumaczyć zakresem i wagą zmian przewidzianych w raportach OECD. Implementacja tych zasad oznacza bowiem znaczne zawyżenie standardów dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Nowelizacja polskich przepisów podatkowych, których tematem są ceny transferowe, podąża torem wyznaczonym przez OECD, podwyższając standard sporządzania dokumentacji podatkowej, o czym pisaliśmy we wcześniejszych wpisach na blogu.

Share This: