Co mogą oznaczać wzmożone kontrole w zakresie cen transferowych

Kontrole w zakresie cen transferowych: Zgodnie z komunikatami Ministerstwa Finansów, jednym z priorytetów w 2016 roku będzie wzmożenie weryfikacji cen transferowych w podmiotach powiązanych. Zapowiadane przez  Ministerstwo kontrole mogą oznaczać nie tylko próby kwestionowania warunków zawieranych transakcji, ale mogą przyjąć prostszą formę polegającą na ustaleniu czy dana transakcja w ogóle została zawarta. Taka metoda nie wymaga od organów przeprowadzania skomplikowanych analiz ekonomicznych.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym komentarzem na ten temat: http://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/301209972-Dbajmy-o-dokumentowanie-cen-transferowych.html#ap-1

Share This: