Uprzednie porozumienia cenowe (APA) – trendy w UE

W  poprzednim wpisie informowaliśmy o podpisaniu przez Prezydenta nowelizacji do Ordynacji podatkowej w zakresie uprzednich porozumień cenowych (APA). Jednocześnie wskazaliśmy, iż w dotychczasowej praktyce APA nie było popularnym instrumentem minimalizowania ryzyka związanego z cenami transferowymi.

W październiku tego roku, The EU Joint Transfer Pricing Forum (JTPF) opublikowało statystyki dotyczące uprzednich porozumień cenowych, prezentując w dokumencie liczbę APA zawartych w poszczególnych państwach UE. Z zestawienia wynika, że nie tylko polska praktyka nie jest szczególnie przychylna wobec tego instrumentu.

Z danych przedstawionych przez JTPF wynika, że na koniec 2014 roku w Polsce obowiązywało 15 APA (11 EU i 4 non-EU). Zgodnie z opublikowanym raportem, mniejsza liczba obowiązujących APA występuje w Danii, Irlandii, Portugalii, Rumunii, Szwecji oraz na Łotwie, Litwie i Słowacji. Większą popularnością APA cieszą się  natomiast w Niemczech (34), Czechach (34), Hiszpanii (51), Francji (55), we Włoszech (51), na Węgrzech (79) i w Wielkiej Brytanii (88). Ewenementem na skalę europejską jest w tym zakresie Luksemburg, gdzie na koniec 2014 roku obowiązywało 347 uprzednich porozumień cenowych (347 EU i 0 non-EU). Należy również nadmienić, iż zestawienie JTPF nie prezentuje danych dotyczących Holandii, w której rocznie zawierana jest porównywalna ilość APA co w Luksemburgu.

Znowelizowane przepisy dot. APA oraz istotna nowelizacja przepisów o cenach transferowych wchodząca w życie z początkiem 2017 roku mogą przyczynić do wzrostu popularności omawianego instrumentu. Nie wydaje się  jednak, aby w najbliższym czasie wzrost ten mógł mieć charakter szczególnie dynamiczny.

Share This: