Sejm przyjął poprawki senatu w projekcie ustawy dot. cen transferowych

W dniu 9 października 2015 r., Sejm przyjął niewielkie poprawki Senatu do projektu ustawy wprowadzającego istotne zmiany w zakresie cen transferowych. W dalszej kolejności, ustawa zostanie przekazana do podpisu Prezydenta. Większość nowych regulacji powinna wejść w życie od 1 stycznia 2017 r.

Nowelizacja wprowadza rewolucyjne zmiany w zakresie  cen transferowych, nakładając na podatników szereg nowych obowiązków, w zależności od poziomu uzyskiwanych przychodów lub kosztów, tj. obowiązek sporządzania local file, benchamrk study, master file czy Country-by-Country reporting, o czym pisaliśmy we wcześniejszych wpisach na blogu.

Share This: