Projekt ustawy dot. cen transferowych ponownie w Sejmie

W dniu 1 października 2015 r., Senat wniósł mało istotne poprawki do projektu ustawy wprowadzającej istotne zmiany w zakresie cen transferowych. Mając na uwadze niewielką skalę poprawek Senatu, należy spodziewać się ich przyjęcia przez Sejm, a następnie przekazanie ustawy do podpisu Prezydenta.

Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić na stronie Sejmu: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3697

O dalszych pracach nad tym projektem, będziemy informować Państwa na naszym blogu.

Share This: