Szansa na usprawnienie inwestycji w zakresie portów morskich

W ostatnich miesiącach zakończono prace nad przygotowaniem ustaw istotnych dla rozwoju infrastruktury portowej. Dotyczy to: projektu nowej ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (specustawa portowa); oraz projektu zmiany ...

Share This:

Business Security – jak zabezpieczyć firmę przed nadużyciami

Nowoczesne technologie codziennie usprawniają procesy, podnoszą jakość świadczonych usług, przyspieszają i skalują biznes. Każda akcja po stronie przedsiębiorczości powoduje reakcję po stronie przestępczości, która przybiera zupełnie inny wymiar i ma ...

Share This:

Uwaga Przedsiębiorco! Nadchodzi nowe postępowanie w sprawach gospodarczych

Projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego przewiduje liczne zmiany w dotychczasowym kształcie procedury cywilnej, zwłaszcza jeśli chodzi o przepisy dotyczące przedsiębiorców. Nowa ustawa, powstająca z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości, ma przywrócić odrębne postępowanie ...

Share This:

Postępowanie o ustalenie warunków zabudowy a plan generalny lotniska

Jeżeli wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy obszaru, dla którego istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego, postępowanie administracyjne zawiesza się do czasu jego uchwalenia. Zgodnie z ustawą z 27 marca 2003 ...

Share This:

Istotne zmiany w KPC

Projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego ma zrewolucjonizować procedurę cywilną. Zmiany te mają doprowadzić do wzrostu efektywności wymiaru sprawiedliwości, w tym do skrócenia czasu trwania postępowań przed sądami cywilnymi. Projektowane zmiany ...

Share This:

Decyzję środowiskową będzie łatwiej uzyskać

Proponowane zmiany w przepisach mogą się przyczynić do znacznego uproszczenia procedury i tym samym usprawnić realizację inwestycji. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu ...

Share This:

ZNIKNIE FIKCJA DORĘCZENIA PISM PROCESOWYCH W POSTĘPOWANIU CYWILNYM

Stan obecny W procedurze cywilnej obowiązuje fikcja doręczenia. Jest to zasada, zgodnie z którą po dwóch próbach doręczenia przesyłki przez listonosza pismo uznaje się za doręczone. Projekt nowelizacji kodeksu postępowania ...

Share This:

Zmiany w PPSA. Skargę można złożyć drogą elektroniczną

Zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym od 31 maja 2019 roku. W dniu 31 maja 2019 roku weszły w życie ważne zmiany między innymi w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 roku ...

Share This:

Coffee culture and trust: Sources of value in a transformed legal world

As AI takes over most of the basic work previously handled by associates, law firms will become smaller and lawyers will be more intensely focused on providing high-level legal advice ...

Share This:

Megaustawa – koniec ze słabym zasięgiem w uzdrowiskach

Przestaną obowiązywać zakazy budowy stacji bazowych telefonii komórkowych istniejące w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. W dniu 14 maja 2019 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług ...

Share This: