Sytuacja prawna sygnalisty, czyli whistleblowing po polsku

Nadal nie milkną echa nad rządowym projektem ustawy o jawności życia publicznego i przepisów wprowadzających do polskiego porządku prawnego instytucję sygnalisty. Instytucja ta była znana w polskim prawie, ale do tej ...

Share This:

Zmiany przedawnienia czekają już tylko na podpis prezydenta

W zeszłym roku pisaliśmy o planach Ministerstwa Sprawiedliwości wprowadzenia zmiany w instytucji przedawnienia roszczeń.  W dniu 13 kwietnia 2018 roku Sejm uchwalił ustawę, która wprowadza zmiany w tym zakresie. Ustawa ...

Share This:

Oddalenie powództwa bez rozprawy

Oddalenie powództwa bez przeprowadzenia rozprawy to nowy pomysł ustawodawcy na przyspieszenie pracy sądów. Taka propozycja pojawia się w projekcie nowelizacji procedury cywilnej przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W projekcie znalazł się szereg ...

Share This:

Zakaz handlu w niedziele a praca w pozostałe dni

Od 1 marca 2018 r. obowiązują przepisy ograniczające handel w niedziele. Zgodnie z nowymi regulacjami, w 2018 r. zakaz handlu nie będzie obowiązywał w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca ...

Share This:

Nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne jako sposób na wzmocnienie systemu nadzoru nad wytwarzaniem produktów leczniczych oraz ograniczenie ich wywozu za granicę

Wstęp Rada Ministrów przyjęła w dniu wczorajszym projekt ustawy nowelizującej Prawo farmaceutyczne. O zmianie tej mówiło się od dawna w perspektywie jej konkretnego przełożenia na system ochrony zdrowia publicznego w ...

Share This:

Prawo bycia zapomnianym, a RODO

Prawo bycia zapomnianym zostanie precyzyjniej uregulowane. Tylko trzy miesiące dzielą nas od wejścia w życie RODO, czyli Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych („General Data Protection Regulation”). Nowe przepisy mają ułatwić ...

Share This:

Postępowanie gospodarcze – czy powróci?

Z dużym prawdopodobieństwem postępowanie gospodarcze powróci. Zgodnie z informacją podaną do publicznej wiadomości przez Ministerstwo Sprawiedliwości, resort pracuje nad obszerną reformą postępowania cywilnego. Głównym założeniem reformy jest usprawnienie, uproszczenie i ...

Share This:

Decyzja o wycofaniu produktu leczniczego z obrotu – konsekwencje dla apteki i pacjenta

Wstęp Dokonując analizy wykazu decyzji umieszczonych na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego już na pierwszy rzut oka można wysnuć wniosek, że niemalże w każdym tygodniu organ nadzoru w postaci Głównego Inspektora ...

Share This:

Akta pracownicze – będą zmiany

Od przyszłego roku planowane są zmiany dotyczące zasad przechowywania akt pracowniczych. Wszystko to za sprawą uchwalonej przez Sejm  w dniu 10 stycznia 2018 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w ...

Share This:

Praca sezonowa dla cudzoziemców

Z Nowym Rokiem zmianie uległy zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Jest to wynik wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i ...

Share This: