Nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne jako sposób na wzmocnienie systemu nadzoru nad wytwarzaniem produktów leczniczych oraz ograniczenie ich wywozu za granicę

Wstęp Rada Ministrów przyjęła w dniu wczorajszym projekt ustawy nowelizującej Prawo farmaceutyczne. O zmianie tej mówiło się od dawna w perspektywie jej konkretnego przełożenia na system ochrony zdrowia publicznego w ...

Share This:

Prawo bycia zapomnianym, a RODO

Prawo bycia zapomnianym zostanie precyzyjniej uregulowane. Tylko trzy miesiące dzielą nas od wejścia w życie RODO, czyli Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych („General Data Protection Regulation”). Nowe przepisy mają ułatwić ...

Share This:

Postępowanie gospodarcze – czy powróci?

Z dużym prawdopodobieństwem postępowanie gospodarcze powróci. Zgodnie z informacją podaną do publicznej wiadomości przez Ministerstwo Sprawiedliwości, resort pracuje nad obszerną reformą postępowania cywilnego. Głównym założeniem reformy jest usprawnienie, uproszczenie i ...

Share This:

Decyzja o wycofaniu produktu leczniczego z obrotu – konsekwencje dla apteki i pacjenta

Wstęp Dokonując analizy wykazu decyzji umieszczonych na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego już na pierwszy rzut oka można wysnuć wniosek, że niemalże w każdym tygodniu organ nadzoru w postaci Głównego Inspektora ...

Share This:

Akta pracownicze – będą zmiany

Od przyszłego roku planowane są zmiany dotyczące zasad przechowywania akt pracowniczych. Wszystko to za sprawą uchwalonej przez Sejm  w dniu 10 stycznia 2018 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w ...

Share This:

Praca sezonowa dla cudzoziemców

Z Nowym Rokiem zmianie uległy zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Jest to wynik wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i ...

Share This:

Zmiany w egzekucji – upadek zabezpieczenia

Planowane zmiany Kodeksu postępowania cywilnego rozwiązują dotychczasowy problem wierzycieli z egzekucją należności w przypadku gdy następuje upadek zabezpieczenia. Senat zajął się tą problematyką na skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Dotychczas sytuacja ...

Share This:

Trybunał Sprawiedliwości UE: ograniczenie dystrybutorom możliwości sprzedaży towarów luksusowych przez internetowe platformy sprzedażowe jest dopuszczalne

W dniu 6 grudnia 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok dotyczący zgodności z prawem konkurencji ograniczenia umownego zakazującego dystrybutorom towarów luksusowych działających w systemie dystrybucji selektywnej odsprzedaży takich towarów ...

Share This:

Przestępczość białych kołnierzyków – czym jest white collar crimes?

Pojęciem white collar crimes (z ang. przestępczość białych kołnierzyków) określa się kategorię przestępstw popełnianych przez osoby cieszące się wysoką pozycją społeczną. Najczęściej są to przestępstwa popełniane w ramach prowadzonej przez ...

Share This:

Zakaz reklamy aptek – czy faktycznie jest zasadny w obecnym kształcie?

Wstęp Choć od momentu wprowadzenia przez ustawę o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zakazu reklamy aptek niebawem minie już 6 lat, problem ten nadal wzbudza liczne ...

Share This: