Powstanie sądów ds. własności intelektualnej jest coraz bardziej realne

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad utworzeniem wyspecjalizowanych sądów w zakresie własności intelektualnej. To jednak nie koniec nowości, które zrewolucjonizują postępowanie w tych sprawach. Sądy ds. Własności intelektualnej Projekt nowelizacji Kodeksu postępowania ...

Share This:

Wydawcy również muszą pamiętać o znakach towarowych

Czy wydawcy słowników muszą informować o znakach towarowych i czy uprawnieni mogą żądać zamieszczenia takich informacji? Coraz częściej dochodzi do sytuacji, w których znaki towarowe stają się elementami języka potocznego. ...

Share This:

Ważne zmiany w zakresie pozwoleń dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów

W ostatnich dniach opublikowano w Dzienniku Ustaw ustawę z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. ...

Share This:

Szansa na usprawnienie inwestycji w zakresie portów morskich

W ostatnich miesiącach zakończono prace nad przygotowaniem ustaw istotnych dla rozwoju infrastruktury portowej. Dotyczy to: projektu nowej ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (specustawa portowa); oraz projektu zmiany ...

Share This:

Business Security – jak zabezpieczyć firmę przed nadużyciami

Nowoczesne technologie codziennie usprawniają procesy, podnoszą jakość świadczonych usług, przyspieszają i skalują biznes. Każda akcja po stronie przedsiębiorczości powoduje reakcję po stronie przestępczości, która przybiera zupełnie inny wymiar i ma ...

Share This:

Uwaga Przedsiębiorco! Nadchodzi nowe postępowanie w sprawach gospodarczych

Projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego przewiduje liczne zmiany w dotychczasowym kształcie procedury cywilnej, zwłaszcza jeśli chodzi o przepisy dotyczące przedsiębiorców. Nowa ustawa, powstająca z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości, ma przywrócić odrębne postępowanie ...

Share This:

Postępowanie o ustalenie warunków zabudowy a plan generalny lotniska

Jeżeli wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy obszaru, dla którego istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego, postępowanie administracyjne zawiesza się do czasu jego uchwalenia. Zgodnie z ustawą z 27 marca 2003 ...

Share This:

Istotne zmiany w KPC

Projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego ma zrewolucjonizować procedurę cywilną. Zmiany te mają doprowadzić do wzrostu efektywności wymiaru sprawiedliwości, w tym do skrócenia czasu trwania postępowań przed sądami cywilnymi. Projektowane zmiany ...

Share This:

Decyzję środowiskową będzie łatwiej uzyskać

Proponowane zmiany w przepisach mogą się przyczynić do znacznego uproszczenia procedury i tym samym usprawnić realizację inwestycji. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu ...

Share This:

ZNIKNIE FIKCJA DORĘCZENIA PISM PROCESOWYCH W POSTĘPOWANIU CYWILNYM

Stan obecny W procedurze cywilnej obowiązuje fikcja doręczenia. Jest to zasada, zgodnie z którą po dwóch próbach doręczenia przesyłki przez listonosza pismo uznaje się za doręczone. Projekt nowelizacji kodeksu postępowania ...

Share This: